เกี่ยวกับเรา

อิฐชุมชนบ้านบางเดื่อ รวมกลุ่มจัดตั้ง เมื่อปี2538 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาการผลิตอิฐมอญในประเทศ ให้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองควมต้องการในการก่อสร้างในประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมแล้ว(กำลังพัฒนา)  ทั้งนี้โดยเล็งเห็นว่าการผลิตอิฐมอญในแบบดั้งเดิม ซึ่งมีลักษณะเชิงเกษตรกรรมนั้น ไม่สามารถรองรับการพัฒนาทางภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วได้
        ข้อเสียของการผลิตอิฐมอญแบบดั้งเดิมคือ อิฐมอญมักขาดแคลนในช่วงฤดูฝน เพราะไม่สามารถผึ่งอิฐได้ และวามต้องการของตลาดก่อสร้างที่ใช้อิฐมอญมีแนวโน้มใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพราะหนทางเดียวที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตได้คือต้องเพิ่มผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตให้ได้อย่างต่อเนื่อง และสต็อกสินค้า                     
        ในด้านคุณภาพทางเราได้ทำการทดสอบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงทนแดดทนฝนเมื่อแช่น้ำไม่แตกร้าว  เมื่อเวลาก่อเสร็จต้องฉาบปูนเรียบยึดได้ง่ายไม่แตกร้าวโดยการสอบถามจากลูกค้าที่ใช้งานจริงและส่งทดสอบ ตามห้องทดสอบที่ได้มาตรฐาน          
       ลูกค้าของเราส่วนใหญ่มีทั้งงาน คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร รีสอร์ท บ้านพักข้าราชการ บ้านพักทั่วไป
ตลอดทั้งนำไปขายต่อมาเป็นเวลานาน ดังนั้นจึงมั่นใจในสินค้าของเราที่จะนำไปใช้ในงานของท่านได้
 
ติดต่อคุณเต้ Tel:087 371 0238 Line id:tae9312