อิฐมอญ อิฐแดง อิฐมอญตัน อิฐมอญตันมือ อิฐมอญรูเครื่อง (อิฐข้างลาย) อิฐมอญรูเครื่องใหญ่ 2 รู อิฐบล็อก ขายอิฐมอญ จำหน่ายอิฐมอญ ซื้อและขายอิฐมอญอิฐ ก่ออาคาร อิฐมอญ อิฐรู

อิฐชุมชนบ้านบางเดื่อ ทางเราผลิตและจำหน่าย
อิฐมอญ อิฐแดง อิฐมอญตัน อิฐมอญตันมือ  อิฐมอญรูเครื่อง (อิฐข้างลาย)
อิฐมอญรูเครื่องใหญ่  2 รู อิฐบล็อก ขายอิฐมอญ จำหน่ายอิฐมอญ ซื้อและขายอิฐมอญ
งอบงามวิจิตร อิฐทนทาน มันเทศหอมหวาน งามตระการบ้านทรงไทย เมืองชัยพระเจ้าตาก

8ด่วน อิฐคุณภาพเพิ่งออกจากเตาโทรก่อนได้ก่อน สินค้ามีจำนวนจำกัด8

ติดต่อคุณเต้ Tel:087 371 0238 Line id:tae9312ติดต่อคุณเต้ Tel:087 371 0238 Line id:tae9312


ติดต่อคุณเต้ Tel:087 371 0238 Line id:tae9312

ติดต่อคุณเต้ Tel:087 371 0238 Line id:tae9312

ติดต่อคุณเต้ Tel:087 371 0238 Line id:tae9312


ติดต่อคุณเต้ Tel:087 371 0238 Line id:tae9312
อิฐ ชุมชนบ้านบางเดื่อ ได้มีการผลิตเพื่อตอบสนอง การก่ออารคาร บ้านที่อยู่อาศัยทั้งในกรุงเทพ ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง และปริมณฑล อีกทั้งนำมาเพื่อใช้ตกแต่งสวนนั่งเล่น ซึ่งจะให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ สบายตาควรค่าเมื่อยามพักผ่อน

ทดสอบแรงตก (DROP TEST). 1.5 เมตร ผล OK.