อิฐบล็อก อิฐบล็อกก่อโกดังสินค้า อิฐบล็อกก่อกำแพง(อิฐบล็อค อิฐบล็อก อิฐตัวหนอน อิฐบล็อคตัวหนอน อิฐบล็อกตัวหนอน อิฐบล็อคปูหน้า อิฐบล็อกปูหญ้า อิฐบล็อคช่องลม อิฐบล็อกช่องลม)

อิฐบล็อค อิฐบล็อก อิฐตัวหนอน อิฐบล็อคตัวหนอน อิฐบล็อกตัวหนอน อิฐบล็อคปูหน้า อิฐบล็อกปูหญ้า อิฐบล็อคช่องลม อิฐบล็อกช่องลม
#อิฐมอญ#อิฐแดง#อิฐมอญตัน#อิฐมอญตันมือ#อิฐมอญรูเครื่อง#อิฐข้างลาย
#อิฐมอญรูเครื่องใหญ่  2 รู #อิฐบล็อก #ขายอิฐมอญ #จำหน่ายอิฐมอญ#อิฐมวลเบา#อิฐโบราณอิฐบล็อก 7 ซม.


ขนาด7X19X39 ซม.


สินค้ามีจำนวนจำกัด

เหมาะสำหรับก่อกำแพงล้อมบ้าน โกดังสินค้า


อิฐบล็อก อิฐบล็อกก่อโกดังสินค้า อิฐบล็อกก่อกำแพง อิฐบล็อคช่องลม อิฐบล็อกปูหญ้า อิฐตัวหนอน อิฐบล็อคทางเท้า และขอบคั่นหิน มาตราฐานอุตสาหกรรม เราขายส่งจากโรงงานผลิตโดยตรง อิฐบล็อกอุตสาหกรรม