อิฐมอญ อิฐแดง จำหน่ายอิฐมอญ ขายอิฐมอญ อิฐมอญตันมือ อิฐบล็อก กว่าจะได้เป็นอิฐ

อิฐมอญ อิฐแดง จำหน่ายอิฐมอญ ขายอิฐมอญ  อิฐมอญตันมือ อิฐบล็อก
กว่าจะได้อิฐทีละก้อน ต้องผ่านกรรมวิธีหลายข้ันตอน ลองมาดูกัน

ขั้นตอนแรกการเตรียมวัตถุดิบ
1.การเตรียมดินเพื่อขึ้นรูปต้องเลือกดินเหนียวผสมดินทราย เพื่อง่ายต่อการขึ้นรูป อิฐ ประมาณ 85 ส่วน
2.การเตรียมแกลบเพื่อให้อิฐยึดเกาะผสานกัน ประมาณ 5 ส่วน
3.การเตรียมขี้เถ้าเพื่อง่ายต่อการขึ้นรูปอิฐ ประมาณ 5 ส่วน
4.การเตรียมน้ำเพื่อให้ส่วนผสมเข้าด้วยกัน ประมาณ 5 ส่วน
จากนั้นนำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้าวเข้าด้วยกันจนเหลว ในปริมาณที่พอเหมาะต่อการขึ้นรูปเป็น อิฐ
ขั้นตอนที่สอง การขึ้นรูป
1.นำแม่พิมพ์ที่เตรียมไว้มาวางแลกดอัดด้วยมือ หรือเครื่องกดอัด อิฐ
2.นำอิฐที่ขึ้นรูปแล้วมาตากแดดทิ้งไว้ให้แห้ง
3.นำอิฐที่แห้งแล้วมาเข้าเตาเผา ประมาณ 7 ถึง 10 วัน (จนกระทั้งอิฐออกเป็นสีแดง)
หลังจากนั้นปล่อย อิฐ หลังจากการเผาให้เย็นตัวก็นำ มาใช้งานหรือจำหน่ายได้
จะเห็นได้ว่าแต่ละขั้นตอนมีความสำคัญ หากไม่ให้ความสำคัญทุกขั้นตอน อิฐ ที่ได้มาอาจไม่มีคุณภาพนะครับ


ติดต่อคุณเต้ Tel:087 371 0238 Line id:tae9312